Panilla Saga

VNG Singapore Pte. ltd

นโยบายความเป็นส่วนตัว VNG Games

Panilla Saga เกมแนว JRPG สไตล์ญี่ปุ่นที่ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครภายในเกมออกผจญภัยตามเนื้อเรื่อง ตะลุยดันเจี้ยนไปพร้อมกับเหล่าตัวละครในเนื้อเรื่องและเหล่าฮีโร่กว่า 72 แบบ กราฟฟิคสวยงาม สกิลเอฟเฟคสุดอลังการ ฟาร์มได้ขณะออฟไลน์

 

โปรดอ่าน “นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล” “สัญญาบริการ” และ “เนื้อหาการละเมิด” ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด แล้วยืนยันว่าท่านยอมรับการสมัครบัญชี เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของท่าน หากท่านมีคำถามใด ๆ โปรดสอบถามทันที เพื่อปกป้องความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน VNG Games (ต่อไปนี้จะเรียกว่า VNG) ได้จัดทำคำชี้แจง “นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน (Privacy Policy ต่อไปนี้จะเรียกว่านโยบายความเป็นส่วนตัว) เพื่อให้ท่านทราบว่า VNG เคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อรับประกันถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การแจ้งให้ทราบก่อนการรวบรวมจะดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโบบายนี้ช่วยให้ท่านเข้าใจเมื่อ VNG รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • ชื่อและขอบเขตการใช้งานของบริษัทนี้
 • วัตถุประสงค์และวิธีการรวบรวม
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระยะเวลา พื้นที่ เป้าหมายและวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิและวิธีการที่ท่านสามารถใช้ได้
 • หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทั้งหมด จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

1. ขอบเขตการใช้งาน

VNG ใช้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” กับการรวบรวม การจัดการ การใช้ การส่งระหว่างประเทศและมาตรการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในเว็บไซต์ VNG และเว็บไซต์ในเครือ แต่ใช้ไม่ได้กับเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ VNG

2. วัตถุประสงค์และวิธีการรวบรวม

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลของบริษัท คือ การดำเนินการทางด้านการตลาดของสมาชิก การจัดการลูกค้า การวิเคราะห์และการตรวจสอบทางสถิติภายใน การจัดการสมาชิกและความต้องการอื่นที่เป็นไปตามรายการจดทะเบียนธุรกิจหรือธุรกิจที่กำหนดในข้อบังคับ (การดำเนินการเป็นไปตามรายการจดทะเบียนธุรกิจหรือธุรกิจที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท) วิธีการรวบรวมจะทำโดยการรับสมัครสมาชิก โดยการกรอกแบบฟอร์มบริการหรือกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อต่าง ๆ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ให้ไว้หรือไม่ แต่ฟังก์ชันเว็บไซต์บางอย่าง บริการหรือกิจกรรมต้องใช้ตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ฟังก์ชันเว็บไซต์ บริการหรือกิจกรรมบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมในเว็บไซต์ประกอบด้วย

 1. C001 ตัวระบุบุคคล: ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพ อีเมล ฯลฯ
 2. C002 ตัวระบุการเงิน: หมายเลขบัญชีธนาคาร
 3. C003 ตัวระบุข้อมูลทางราชการ: เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 4. C011 คำอธิบายส่วนบุคคล: อายุ เพศ วันเกิด ฯลฯ
 5. C021 สถานะครอบครัว: สถานะสมรส มีบุตรหรือไม่ ฯลฯ
 6. C024 ความสัมพันธ์ทางสังคมอื่น ๆ: เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
 7. C035 กิจกรรมสันทนาการและความสนใจ: งานอดิเรก กีฬา ฯลฯ
 8. C036 ไลฟ์สไตล์: ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคและรายละเอียดบริการ ฯลฯ
 9. C038 อาชีพ: ไรเดอร์ ครูใหญ่ ครู ฯลฯ
 10. C051 ข้อมูลการศึกษา: มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาชีพ ฯลฯ
 11. C064 ประสบการณ์การทำงาน: ข้อมูลการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา สถานะบริการ ฯลฯ
 12. C132 ข้อมูลไม่จัดประเภท: ไฟล์ รายงาน ฯลฯ
 13. บริษัทจะใช้คุกกี้เพื่อจัดการเว็บไซต์และบันทึกกิจกรรมของท่าน คุกกี้ถูกจัดเก็บโดยบริษัทในไดเร็กทอรีเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของท่าน เฉพาะเว็บไซต์ที่บริษัทตั้งค่าคุกกี้เท่านั้นที่สามารถอ่านเนื้อหาได้ ท่านสามารถทราบเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้หรือปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน
 14. ระบบจัดการเว็บไซต์บริษัทจะบันทึกที่อยู่ IP การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของท่าน ประเภทเบราว์เซอร์ เวลาเรียกดูเว็บเพจและข้อมูลติดตามอื่น ๆ และบันทึกข้อมูลติดตามที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่แตกต่างกันโดย VNG ซึ่ง VNG อาจรวบรวมประเภทและสถานการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้:
  1. สมัครเข้าเป็นสมาชิก
   เมื่อท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิก ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อ เพศ เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตั้งรหัสผ่านบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของสมาชิกในอนาคต
  2. ธุรกรรมออนไลน์
   หากท่านเลือกใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ จะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ท่านกรอกตามแบบฟอร์มธุรกรรมออนไลน์ที่่ท่านส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านชำระเงินเสร็จสิ้น มูลค่าจัดเก็บ หรือขนส่ง และบริการผู้บริโภคอื่น ๆ
  3. กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมสด กิจกรรมแข่งขัน
   หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล บัญชีสมาชิกหรือรหัสผ่านสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์หรือแบบสำรวจออนไลน์ที่จัดโดย VNG จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
  4. เรียกดูเว็บเพจ
   เมื่อเรียกดูหรือสอบถามในเว็บไซต์ VNG หรือเว็บไซต์ในเครือ เซิร์ฟเวอร์ VNG จะมีการบันทึกตำแหน่ง IP เวลาและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเรียกดูที่ท่านใช้เชื่อมต่ออัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์สถิติการเข้าชมและเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเครือข่าย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของ VNG เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลรวมเท่านั้นและจะไม่เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  5. บัญชีโซเชียลมีเดีย
   หากท่านใช้บัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก VNG หรือเข้าสู่ระบบเกมหรือบริการของ VNG เราอาจจะได้รับข้อมูลที่ท่านสมัครใจให้กับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียตามนโยบายหรือข้อตกลงของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่ทำกับท่าน และเราจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้
  6. อื่น ๆ
   นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงแล้ว ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ผลิตที่ร่วมมือกันของ VNG และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ VNG โดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อมูลเหล่านี้จะใช้และจัดการภายในขอบเขตบริการที่ท่านยินยอมเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

4. ช่วงเวลา พื้นที่ เป้าหมายและวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ระยะเวลาการใช้งาน
  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างดำเนินการ เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การใช้บริการเว็บไซต์ VNG และเว็บไซต์ในเครือจะเสร็จสมบูรณ์ หรือจนกว่าท่านจะส่งคำขอหยุดใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกใช้ตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมจนถึง 3 เดือนหลังสิ้นสุดกิจกรรม ตามกฎหมายภาษี ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะกิจกรรมจะถูกเก็บไว้สูงสุด 10 ปี และจะถูกทำลายเวลานั้น ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 2. พื้นที่การใช้งาน
  ภูมิภาคไทยและภูมิภาคที่ให้บริการบนเว็บไซต์ VNG และเว็บไซต์ในเครือ จะไม่ถูกย้ายไปยังนอกภูมิภาค ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกใช้ทั่วโลก
 3. เป้าหมายการใช้งาน
  เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์บริการที่ท่านยินยอมและใช้ภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ VNG เท่านั้น จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบุคคลที่สามอื่นโดยพลการหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเตรียมให้ผู้ร่วมจัดงานหรือผู้ผลิตที่ร่วมมือกัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา
 4. วิธีการใช้งาน
  นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อการตลาดสมาชิก การจัดการลูกค้า การวิเคราะห์และสำรวจทางสถิติภายใน และการจัดการสมาชิกแล้ว บริษัทจะใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามความต้องการที่แท้จริงของท่าน:
  1. ข้อมูลสมาชิก
   ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก VNG จะดำเนินการตรวจสอบอีเมล และใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์และพฤติกรรมการบริโภคของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลโดยละเอียดที่สมาชิกต้องการในอนาคตและเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมของสมาชิก ทั้งนี้ สำหรับจัดส่งสินค้า จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องไปยังขนส่งที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้าให้เสร็จสิ้น
  2. ธุรกรรมออนไลน์
   หากท่านเลือกใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ จะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ท่านกรอกตามแบบฟอร์มธุรกรรมออนไลน์ที่่ท่านส่ง ส่งตรงไปยังสถาบันการเงินในระหว่างขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงิน (เช่นการอนุมัติบัตรเครดิต การโอนเงิน) เพื่อเสร็จสิ้นธุรกรรมทางการเงิน ตามแบบฟอร์มธุรกรรมออนไลน์ที่ท่านกรอกไว้ให้ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านชำระเงินเสร็จสิ้น มูลค่าจัดเก็บ หรือขนส่ง และบริการผู้บริโภคอื่น ๆ
  3. สมัครรับข่าวสาร
   เมื่อท่านใช้บริการของเว็บไซต์ VNG หรือเว็บไซต์ในเครือ ท่านอาจจะได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หากท่านต้องการยกเลิกการสมัคร โปรดติดต่อเราผ่านระบบรายงานออนไลน์ VNG
  4. กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมสด กิจกรรมแข่งขันและการสำรวจ

  5. หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์หรือแบบสำรวจออนไลน์ที่จัดโดย VNG ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้จะถูกใช้สำหรับกิจกรรมหรือแบบสำรวจนี้เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกทำลายหลังกิจกรรมหรือแบบสำรวจสิ้นสุด ข้อมูลเหล่านี้จะถูกทำลายภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากกิจกรรมหรือแบบสำรวจสิ้นสุด
  6. สมบัติเสมือนจริงและการส่งมอบของขวัญ
   เมื่อส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะใช้เพื่อจัดส่งไปยังขนส่งที่เกี่ยวข้อง บริษัทไปรษณีย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งสินค้า
  7. สถิติและการวิเคราะห์
   VNG อาจทำการวิเคราะห์และสถิติสมาชิกโดยรวมเป็นครั้งคราวตามข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก ตลอดจนบันทึกที่สร้างโดยเซิร์ฟเวอร์เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ ไม่วิเคราะห์พฤติกรรมส่วนบุคคล
  8. การโฆษณาเกมและการตลาด
   บริษัทจะใช้ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกเพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทหรือผู้ผลิตที่ร่วมมือกัน
  9. บริการ
   บริษัทจะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้ไว้เพื่อให้บริการสมาชิก รวมถึงอำนวยความสะดวกให้สมาชิกคนอื่นโต้ตอบกับท่านผ่านวิธีการที่อนุญาตในเกม เช่น แจ้งให้ท่านทราบเมื่อสมาชิกคนอื่นส่งข้อความส่วนตัวหรือโพสต์ความคิดเห็นถึงท่าน
  10. ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คำสั่งศาล ข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจที่มีเขตอำนาจเหนือบริษัทนี้หรือเมื่อมีความจำเป็นตามสมควรตามหลักสุจริต บริษัทอาจเข้าถึง จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีสมาชิกของท่าน เพื่อ (ก.) ปฏิบัติตามกระบวนการกฎหมาย (ข.) ดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้มีอำนาจที่มีเขตอำนาจเหนือบริษัท (ค.) ปฏิบัติตามสัญญาบริการระบบสมาชิก VNG หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง.) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใดที่เป็นจริงหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อบริษัทหรือข้อเรียกร้องอื่นที่เนื้อหาของแพลตฟอร์มนี้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม (จ.) ตอบสนองต่อคำขอบริการสมาชิกของท่าน หรือ (ฉ.) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัท สมาชิกและ/หรือสาธารณะ
  11. เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเมิดกฎเกณฑ์สมาชิกที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปได้ การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติมิชอบ เพื่อเข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้บริการสมาชิก VNG ของท่านหรือเกิดจากความสัมพันธ์อื่นระหว่างท่านกับเรา

5. สิทธิและวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

สมาชิกที่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัท อาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
(1) สอบถามหรือขออ่าน

(2) ขอสำเนา

(3) ขอเพิ่มหรือแก้ไข

(4) ขอหยุดรวบรวม จัดการ หรือใช้

(5) ขอลบ

 1. การจำกัดสิทธิ
  สิทธิข้างต้นจะถูกจำกัด หากท่านไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร VNG หรือตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
 2. ค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจ
  หากท่านสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก VNG ขออ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำสำเนา VNG จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
 3. วิธีการใช้สิทธิ
  สมาชิกสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า VNG เพื่อสมัคร ในการยื่นขอสิทธิดังกล่าว ควรกรอกเอกสารการสมัคร VNG อาจขอให้ท่านส่งเอกสารระบุตัวตนที่สามารถยืนยันได้ หากมอบหมายให้บุคคลอื่นสมัครในนามของท่าน ควรออกหนังสือมอบอำนาจ และควรส่งเอกสารระบุตัวตนของท่านและตัวแทน
 4. หากท่านขอให้หยุดรวบรวม จัดการหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจหมายความว่าเราไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านได้อีกต่อไป เราอาจจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์และ/หรือสัญญาในปัจจุบันของท่านกับเรา

6. สมาชิกควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

โปรดอย่าลืมกรอกข้อมูลในช่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ครบถ้วน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความจริงและครบถ้วน จะส่งผลกระทบต่อการติดต่อของ VNG กับท่าน การทำธุรกรรม การให้บริการ การยืนยันตัวตนหรือการจัดการการบริโภค ธุรกรรมหรือการร้องเรียนของลูกค้า ขอแนะนำให้ท่านจับตาดูและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลเสมอ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้ท่านและบุคคลที่สามได้รับความเสียหาย ท่านควรรับผิดชอบทั้งหมด หากในอนาคตมีข้อโต้แย้งเนื่องจากข้อมูลเท็จ (เช่น ตัวตนปลอม) บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์! หาก VNG ประสบความสูญเสีย VNG มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากท่าน

7. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน VNG จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้เทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกขโมย ปลอมแปลง เสียหาย สูญหายหรือรั่วไหลและอื่น ๆ ที่ทำลายสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้ การไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

8. มาตรการป้องกันตนเอง

 1. โปรดรักษารหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านให้ปลอดภัย อย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะรหัสผ่านของท่านกับใคร หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านของท่านเหมือนกับรหัสผ่านของเกม เว็บไซต์ กล่องจดหมาย ชุมชน และฟอรัมอื่น ๆ
 2. หลังจากที่ท่านชำระเงิน เข้าถึงอีเมล จบเกมและขั้นตอนอื่น ๆ แล้ว โปรดอย่าลืมออกจากระบบบัญชี หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ โปรดอย่าลืมปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่านข้อมูลส่วนบุคคลหรือจดหมายของท่าน
 3. หลีกเลี่ยงการเปิดเว็บไซต์ที่ไม่ทราบที่มาและไฟล์แนบ อย่าติดตั้งหรือเรียกใช้โปรแกรมไม่ทราบที่มา หรือไปที่โปรแกรมเสริมเว็บไซต์ ฟอรัม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของท่านและหลีกเลี่ยงโอกาสที่คอมพิวเตอร์จะถูกฝังโดยโปรแกรมม้าโทรจัน
 4. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กิจกรรมและเจ้าหน้าที่จัดการเกมออนไลน์ จะไม่ขอข้อมูลรหัสผ่านจากผู้เล่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ไม่อนุญาต หากพบสถานการณ์ดังกล่าว ควรรายงานไปยัง VNG ทันทีเพื่อดำเนินการ

9. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

บริการของเว็บไซต์บริษัทไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา และไม่มีส่วนใดของบริการบนเว็บไซต์มีเป้าหมายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่แพลตฟอร์ม มิฉะนั้น จะถือว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กดำเนินการในนามของเด็กและมีผลผูกพัน เราจะปิดบัญชีทั้งหมดที่มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และจะปลดออก และ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราคิดว่าส่งโดยเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีและไม่ใช่ในนามของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

VNG มีสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยตนเอง การแก้ไขที่เกี่ยวข้องจะประกาศในเว็บไซต์ และสมาชิกทุกคนจะได้รับแจ้งทางประกาศหรืออีเมล โปรดให้ความสนใจเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ VNG และบริการเว็บไซต์ในเครือต่อไปหลังจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว หมายความว่าท่านได้อ่าน ตกลงที่จะยอมรับเนื้อหาที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ VNG และบริการเว็บไซต์ในเครือทันที

11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

หากท่านมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ VNG เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

12. เพื่อให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีสิทธิแก้ไขเนื้อหาของ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของสมาชิกด้วยตนเอง

13. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของจดหมายแจ้งให้ทราบนี้

VNG ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขจดหมายแจ้งให้ทราบนี้ได้ทุกเมื่อ เมื่อ VNG ทำการเปลี่ยนแปลงในการรวบรวม จัดการ และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล พวกเราจะอัปเดตให้ท่านทราบ
นโยบายนี้จะถูกประกาศบนเว็บไซต์ VNG ในระยะยาว สมาชิกโปรดให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เมื่อนโยบายนี้ได้รับการแก้ไข สมาชิกทั้งหมดจะได้รับการแจ้งทางประกาศหรืออีเมล

14. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกสหภาพยุโรปเท่านั้น

 1. ข้อกำหนดนี้ใช้ได้กับพลเมืองสหภาพยุโรปเท่านั้น และมีความสำคัญเหนือข้อกำหนดอื่น ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน
 2. ข้อมูลโอนย้ายได้
  ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราในรูปแบบโครงสร้าง (structured) ใช้กันโดยทั่วไป (commonly used) สามารถอ่านได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (machine-readable) และทำงานร่วมกันได้ (interoperable format) และข้อมูลที่ประมวลผลตามสนธิสัญญาโดยได้รับความยินยอมจากท่าน และเรามีสิทธิโอนข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลที่สาม หากท่านต้องการให้เราส่งข้อมูลให้บุคคลที่สาม โปรดยืนยันว่าท่านแจ้งบุคคลที่สามโดยละเอียดแล้ว และทราบว่าเราทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปได้ในทางเทคนิค เราไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม หรือการจัดการของพวกเขา หากการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันตรายต่อสิทธิของผู้อื่น (เช่น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น) เราอาจไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
 3. การลบข้อมูล
  ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ได้ในกรณีต่อไปนี้
  1. ท่านคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลนี้แล้ว
  2. เรากำลังจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามความยินยอมของท่าน ท่านต้องการยกเลิกความยินยอม และเราไม่มีเหตุผลอื่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้
  3. เรากำลังจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามผลประโยชน์ทางกฎหมายและท่านคัดค้านการจัดการดังกล่าว โปรดระบุเหตุผลของท่านแก่เราเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้เราประเมินว่ามีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการลำดับความสำคัญการจัดการและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่
  4. ท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ การตลาด และกิจกรรมชิงโชค
  5. ท่านคิดว่าเรากำลังจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
   โปรดให้เหตุผลที่ท่านขอลบข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีสิทธิพื้นฐานในการลบข้อมูลที่ถูกต้อง หากเรามีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น การปกป้องสิทธิทางกฎหมายหรือเสรีภาพในการแสดงออก) จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด หากเกิดสถานการณ์ข้างต้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบ โปรดทราบว่า หลังจากลบข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการในระดับเดียวกันแก่ท่านได้หรือต้องยุติการให้บริการแก่ท่าน
 4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อเราต้องการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่าน หรือตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น กฎหมายภาษีและการบัญชี) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวรรค 3 ของบทนี้ และเรายืนยันแล้วว่าคำขอถูกต้อง เราจะพยายามเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในสามสิบ (30) วันหลังจากส่งคำขอ หรือแจ้งเวลาลบกับท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิเสธการสร้างไฟล์และการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย
  ท่านมีสิทธิปฏิเสธการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราได้ทุกเมื่อ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงตำแหน่งของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ทันทีที่ท่านส่งคำขอปฏิเสธ เราจะหยุดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านปฏิเสธการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยเราพิจารณาว่าท่านมีสิทธิปฏิเสธหรือไม่ หากเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด
 6. ข้อจำกัดในการจัดการเก็บข้อมูล
  สถานการณ์ดังต่อไปนี้ ท่านมีสิทธิร้องขอจำกัดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครอง
  1. ท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกต้องหรือไม่ในช่วงเวลานี้
  2. เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านต้องการให้เราเก็บไว้
  3. เราไม่จำเป็นและไม่ต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ แต่ท่านต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้าง ใช้ หรือรักษาคำชี้แจงทางกฎหมาย
  4. ท่านคัดค้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามผลประโยชน์ทางกฎหมายของเรา และท่านต้องการให้เราหยุดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าเราจะยืนยันว่ามีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการลำดับความสำคัญการจัดการและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่
 7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสหภาพยุโรป
  ตามข้อกำหนดนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปนอกสหภาพยุโรป เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรักษาความลับ เราจะดำเนินการเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมและมาตรการอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับการโอนดังกล่าวจะปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด